Legedia Aurrekontu Orokorrak

Presupuestos Generales 2018

Ver Presupuestos Generales 2018

5/2017 LEGEA, abenduaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2018. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena.

Ver 5/2017 LEGEA, abenduaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2018. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena.