Legedia Kooperatiba

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2017, por el que se aprueba la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020. (pdf 660.8 Kb.)

Ver Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2017, por el que se aprueba la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020.

2013ko abenduaren 17ko 47/2013 FORU DEKRETUA, zerga betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen Erregelamendua onartzen duena.

AGINDUA, 2010eko otsailaren 27koa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, Euskadiko kooperatiba-sozietate txikien estatutu sozialen eredu lagungarria onartzen duena. (pdf 227.6 Kb.)

Ver AGINDUA, 2010eko otsailaren 27koa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, Euskadiko kooperatiba-sozietate txikien estatutu sozialen eredu lagungarria onartzen duena.

58/2005 DEKRETUA, martxoaren 29koa, Euskadiko Kooperatiben Legearen Erregelamendua onartzen duena (pdf 112 Kb.)

Ver 58/2005 DEKRETUA, martxoaren 29koa, Euskadiko Kooperatiben Legearen Erregelamendua onartzen duena

LEY 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas. (pdf 491.1 Kb.)

Ver LEY 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas.

LEY 1/2000, de 29 de junio, de modificación de la Ley de Cooperativas de Euskadi

Ekainaren 24ko 4/1993 Euskadiko Kooperatiben LEGEA.

Urtarrilaren 15eko 16/2013 Foru Agindua. Jarraibidea, bazkide kooperatibistek ekarpenen itzulketa gisa jasotako diru kopuruei dagokienez zerga prozeduretan aplikatu beharreko irizpideei buruzkoa. (pdf 107.8 Kb.)

Ver Urtarrilaren 15eko 16/2013 Foru Agindua. Jarraibidea, bazkide kooperatibistek ekarpenen itzulketa gisa jasotako diru kopuruei dagokienez zerga prozeduretan aplikatu beharreko irizpideei buruzkoa.

59/2005 DEKRETUA, martxoaren 29koa, Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren antolaketa eta funtzionamenduaren Erregelamendua onartzen duena. (pdf 282.5 Kb.)

Ver 59/2005 DEKRETUA, martxoaren 29koa, Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren antolaketa eta funtzionamenduaren Erregelamendua onartzen duena.

Otsailaren 2ko 64/1999 DEKRETUA, herri-onurako kooperatiba elkarteei buruzko prozedura eta baldintzen araudia onartzekoa.

Euskadiko Kooperatiba Sozietate Txikiei buruzko ekainaren 25eko 6/2008 Legea (pdf 515.7 Kb.)

Ver Euskadiko Kooperatiba Sozietate Txikiei buruzko ekainaren 25eko 6/2008 Legea

8/2006 LEGEA, abenduaren 1ekoa, Euskadiko Kooperatiben Legearen bigarren aldaketarena. (pdf 64.7 Kb.)

Ver 8/2006 LEGEA, abenduaren 1ekoa, Euskadiko Kooperatiben Legearen bigarren aldaketarena.