Legedia Bestelakoak

3/2018 LEGEA, ekainaren 28koa, Euskadiko Eskola Kontseiluei buruzko urriaren 28ko 13/1988 Legea aldatzen duena. (pdf 261.4 Kb.)

Ver 3/2018 LEGEA, ekainaren 28koa, Euskadiko Eskola Kontseiluei buruzko urriaren 28ko 13/1988 Legea aldatzen duena.

51/2018 DEKRETUA, apirilaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 2019. urteko jaiegunen egutegia onartzeko dena. (pdf 218.1 Kb.)

Ver 51/2018 DEKRETUA, apirilaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 2019. urteko jaiegunen egutegia onartzeko dena.

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2017, por el que se aprueba la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020. (pdf 660.8 Kb.)

Ver Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2017, por el que se aprueba la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020.

Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2018. (pdf 172.3 Kb.)

Ver Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2018.

AGINDUA, 2007ko ekainaren 12koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena; honen bitartez, obren aurretiazko oharpenen, lantokia irekitzearen edo jarduera berriz hastearen, prebentzioantolamenduaren eta prebentzio-sistemaren auditoria-salbuespenaren modalitateko jakinarazpenei buruzko laneko dokumentazioaren aurkezpena eta izapidetze telematikoa egiteko prozedura arautzen da. (pdf 89.4 Kb.)

Ver AGINDUA, 2007ko ekainaren 12koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena; honen bitartez, obren aurretiazko oharpenen, lantokia irekitzearen edo jarduera berriz hastearen, prebentzioantolamenduaren eta prebentzio-sistemaren auditoria-salbuespenaren modalitateko jakinarazpenei buruzko laneko dokumentazioaren aurkezpena eta izapidetze telematikoa egiteko prozedura arautzen da.

182/2008 DEKRETUA, azaroaren 11koa, laneratzeko enpresen kalifikazioa arautzen duena, horietan sartzeko prozedura eta horien erregistroa ezartzen dituena. (pdf 335.7 Kb.)

Ver 182/2008 DEKRETUA, azaroaren 11koa, laneratzeko enpresen kalifikazioa arautzen duena, horietan sartzeko prozedura eta horien erregistroa ezartzen dituena.

EBAZPENA, 2007ko ekainaren 13koa, Lan eta Gizarte Segurantza zuzendariarena; honen bitartez, obren aurretiazko oharpenen, lantokia irekitzearen edo jarduera berriz hastearen, prebentzio-antolamenduaren eta prebentzio-sistemaren auditoria salbuespenaren modalitateko jakinarazpenei buruzko laneko dokumentazioaren aurkezpena eta izapidetze telematikoa egiteko prozeduraren baldintzak ezartzen dira. (pdf 60.4 Kb.)

Ver EBAZPENA, 2007ko ekainaren 13koa, Lan eta Gizarte Segurantza zuzendariarena; honen bitartez, obren aurretiazko oharpenen, lantokia irekitzearen edo jarduera berriz hastearen, prebentzio-antolamenduaren eta prebentzio-sistemaren auditoria salbuespenaren modalitateko jakinarazpenei buruzko laneko dokumentazioaren aurkezpena eta izapidetze telematikoa egiteko prozeduraren baldintzak ezartzen dira.

DECRETO 81/2012, de 22 de mayo, de agencias de viajes (pdf 237.9 Kb.)

Ver DECRETO 81/2012, de 22 de mayo, de agencias de viajes

Real Decreto 937/2014, de 7 de noviembre, por el que se establece un régimen transitorio para el otorgamiento de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera para las empresas constituidas por antiguos socios de cooperativas titulares de autorizaciones de transporte

Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Ver Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. (pdf 215.3 Kb.)

Ver LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado. (pdf 220.2 Kb.)

Ver Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado.